Skip to content
08 - 703 25 15 info@sodrael.se

Vad är LED?

Lysdioder, eller LED (Ljus Emitterande Diod) som det också kallas, har blivit populär i belysningssammanhang och det är den nya generation av ljuskälla.

En diod är en halvledare som leder ström i ena riktningen men inte i andra. Denna egenskap har sedan lång tid utnyttjats i elektriska komponenter, men så småningom upptäckte man också att vissa halvledarmaterial avger ljus då de tillförs ström. Den ljusemitterande dioden (LED) var född.

Varför välja LED?

LED är den nya generationen ljuskällor och framtiden inom belysning. Till skillnad från vanliga glödlampor har LED ingen glödtråd som värms upp utan avger ljus direkt när strömmen flödar genom den. 

LED är det mest energieffektiva sättet att producera ljus och energibesparingarna jämfört med traditionella glödlampor är ända upp till 90% eller mer. Livslängden på lysdioder är väldigt lång. Detta innebär inte bara mindre underhåll med att byta lampor utan även mindre elektronikavfall och till skillnad från andra lågenergilampor innehåller LED inget kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen. LED är dessutom mindre känslig för yttre påverkan och vibrationer vilket ytterligare bidrar till dess längre livslängd. Eftersom nästan all tillförd energi avges i form av ljus produceras det knappt någon värme alls. Ljuskällor med LED kan därför användas på många ställen där värmeutveckling kan vara skadligt, t.ex. för att belysa värdefulla konstverk eller mat. LED kan också fås att avge färgat ljus direkt utan att använda färgade glaskupor. Ljusfärgen kan också styras mycket exakt för att skapa önskad effekt.

Källa: Elstore.se

Back To Top