skip to Main Content
08 - 703 25 15 info@sodrael.se

Vi kan erbjuda dig som privatkund hjälp vid renovering, installation av data och tele och del-eller helhetslösningar för samtliga elinstallationer.

Nyproduktion

Vi erbjuder dig som kund antingen del-eller helhetslösningar för samtliga elinstallationer

Tillbyggnad

Vid till- & ombyggnad på befintliga hus hjälper vi till med allt inom el samt ritningar. Vi hjälper även med ansökan om ROT-avdraget.

Renovering

När du vill renovera hjälper vi dig med nya smarta lösningar inom El så du får säkra ändamålsenliga el-ledningar. Vi hjälper även med ansökan om ROT-avdraget

TV, Data, Larm & Tele

Vi erbjuder alltid våra kunder en helhetslösning samt även smarta lösningar som effektiviserar ditt hem för en lägre energikostnad.

Bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder även tjänster för bostadsrättsföreningar inklusive stambyte, installation av elbilsladdare och solceller.

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen  är en installatörsorganisation för seriösa stark/svagströmsföretag. Medlemskapet innebär att vi är ett seriöst företag som uppfyller sina skyldigheter mot alla kunder som privat till företag!

Är du förvaltare eller fastighetsägare i Stockholmsområdet? Då erbjuder vi våra kunder ett service/underhållsavtal som ger er en enorm trygghet med snabba utryckningar och högsta prioritet. Våra elektriker på Södra Eltjänst AB är välutbildade och certifierade inom sina respektive specialiteter.

Hel entreprenad

Södra Eltjänst tar oss an små och stora projekt, vi har en enorm bred kunskap och kan även anlitas som hel entreprenad där vi tar ansvar från första mötet till färdigställandet av projektet. Vi lämnar gärna anbud på alla typer av entreprenader och kan, bortsett från grundläggande el-installationer, också erbjuda helhetslösning gällande data & tele.

Effektiva elsystem och kundanpassade tekniklösningar kan spara upp till 50 procent av den elenergi som används för belysning i kontor, affärslokaler och fritidsanläggningar.

Baserat på våra kunders krav och behov erbjuder vi installation och service av elektriska distributionssystem, belysningssystem och säker kraftförsörjning för alla typer av byggnader, lokaler och industrier.

Kontakta oss för mer information!

KNX

Det finns enklare sätt!

Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal

KNX är ett öppet standardiserat kommunikationssystem (ISO/IEC 14543-3, EN 50090) för hem- och fastighetsautomation. Alla KNX-certifierade produkter är helt kompatibla och kan blandas oberoende av fabrikat.

Få fastighetens funktioner att fungera tillsammans

Med KNX kan du integrera fastighetens elfunktioner i ett enda system och få allt att fungera tillsammans! Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel styrning av belysning och markiser, styrning av inomhusklimat, integrerat med olika typer av tidsfunktioner samt funktioner för ökad säkerhet.

KNX en investering som är bra både för ekonomi och miljö
Den globala uppvärmningen påverkas kraftigt av koldioxidutsläpp från byggnader vilket har lett till att flera nya energieffektiviseringsstandarder har tillkommit. Med hjälp av modern fastighetsautomation med KNX får du kontroll över din energianvändning.

KNX är enkelt att…

Projektera
Installera
Styra – även via Internet
Bygga ut

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information 08 – 703 25 15

Back To Top